FANDOM


Bez názvu


PRAVIDLAEdit

1. vzájemná pomoc v guildě

2. dodržujte základní morální pravidla – urážky, podvody a jiné nevhodné chování je nepřípustné - důsledky ve formě postihu (více xp,pokles v ranku ....až po vylúčení z guildy)

3. guilda se snaží být soběstačná, členové si vypomáhají v rámci svých profesí

4. perceptora vybírá jen jeho majitel nebo člověk kterému to dovolil. Když  žádný z těchto osob není on-line a hrozí agress perceptora, vybírá ten kdo se nachází nejblíže

5. na české a slovenské  perceptory neutočíme!


HODNOSTI Edit

On Trial: zkušební doba
Apprentice Přijat
Chosen one: 2500
Murderer: 5000
Thief: 7000
Treasure Hunter: 10000
Spy: 15000
Scout: 20000
Guard: 35000
Reservist: 50000
Protector: 75000
Treasurer: 100000

ČLENOVÉ Edit

LEADER Edit

Pandice (pandawa lvl 191)

SECOND IN COMMAND Edit

Jason-Worhees (enirispa lvl 99)

Freejanek (enirispa lvl 107)

PROTECTOR Edit

Lasiodora (feca lvl 128)

Potkanica (sram lvl 121)

Lord-Hegros (sadida lvl 126)

Potkanek (sadida lvl 190)

Pvp-osa (osamodas lvl 127)

Jumperke (sadida lvl 109)

Askimsin-meltem (sadida lvl 182)

Hamadoh (pandawa lvl 102)

MASCOT Edit

Spermia (sram lvl 21) :D

ODKAZY Edit

Oficiálna stránka guildy: https://sites.google.com/site/homelessinpersia/